Jaké chystáme expediční projekty?

Letos pojedeme na Táborsko a brzy už budete zapisovat, v jaké skupině (resp. třech skupinách) byste rádi pracovali. Tak bude fajn, když si vše pročtete a v klidu rozmyslíte (na pasece na to ještě bude čas)

 

1             HASIČI

 

Mapování činnosti dobrovolných hasičů v obcích na Táborsku, kontaktovat hasiče, velitele, vedoucí dětských oddílů. Návštěva hasičáren, rozhovory. Propojení s IHS, zajímavé příhody.

KLÍČOVÁ SLOVA: putování po vesnicích, rozhovory, technika, zážitky

 

2             HISTORIE A UMĚNÍ

V rámci naší expediční skupinky se budeme zabývat mezipředmětovým spojením dějepisu a výtvarné výchovy. Budeme na základě historické paměti vytvářet nové umělecké dílo do veřejného prostoru, které následně v Táboře budeme prezentovat.

KLÍČOVÁ SLOVA: historie, města, umělecká tvorba, komunikace s úřady


3             VODA V KRAJINĚ – VÝZKUM A WORKSHOP PRO ZŠ

Skupina připraví, naplánuje a zrealizuje program pro ZŠ Orbis Pictus. Námětem programu bude téma voda v krajině, hospodaření s vodou a udržitelnost. Půjde o cca 50 dětí ve věku 12-15 let (druhý stupeň ZŠ), program proběhne s největší pravděpodobností ve čtvrtek 13. června, délka bude celé dopoledne, cca od 8 do 13 hod. Součásti programu bude pobyt v terénu v blízkém okolí školy. Na závěr proběhne zpětná vazba.

KLÍČOVÁ SLOVA: voda v okolí Tábora, mapy, práce s dětmi, organizace a komunikace

 

4             VIZUÁLNÍ SMOG A URBANISMUS MĚST A VESNIC

Skupina se bude věnovat mapování vizuálního smogu v několika městech a vesnicích. Ten se týká obvykle naprosto nevhodného a šíleného reklamního označování provozoven, množství reklamy nejen na domech. 

Kromě toho se zaměříme na kvalitu veřejných prostranství a mobiliáře (to jsou lavičky, bariéry v cestě, průchodu, průjezdu). Každý člen bude mapovat určité ulice, zmapuje vizuální smog, pomocí vizuálních nástrojů navrhne možné úpravy. A budeme také hledat, kde je to hezký a co naopak funguje jako příklad dobré praxe. Pokusíme se také najít nelegální reklamu a budeme se snažit s tím něco udělat.

KLÍČOVÁ SLOVA: putování a pátrání, estetika

 

5             ZELENÁ MODERNIZACE NEBO ZELENÉ ŠÍLENSTVÍ?

Expediční skupinka je otevřená všem, kteří si chtějí vyzkoušet, jak mluvit s lidmi různého věku o klimatických změnách, a rádi by přispěli k tomu, jak pomáhat prosazovat principy adaptace na klima v oblasti PR a komunikace s veřejností. V současné době probíhá jednání s Ministerstvem životního prostředí, jak nejlépe skupinu zacílit a jak ji propojit s kampaní ministerstva nazvanou „zelená modernizace“. Výstupem může být cokoliv od manuálu „Jak mluvit s lidmi o klimatu“, až po návrh vzdělávacího programu, který vyzkoušíme s některou z místních škol. 

KLÍČOVÁ SLOVA: rozhovory (a možná i hádání se) s lidmi, ekologie, klima, právo, komunikace

 

6             ARCHEOLOGIE

Jaká je práce archeologa v terénu? Jak vypadá vesnice 500 let poté, co zanikla? Můžeme poznat bývalé domy podle šneků a svízele? A najdeme na expedici nějaký poklad nebo alespoň středověké střepy? Budeme přespávat ve stanech přímo v terénu, pátrat, ale setkáme se i s odborníky.

KLÍČOVÁ SLOVA: putování lesy a lukami, historie, mapování, sběr, propojení více oborů (biologie, zeměpis, historie)

 

7             BIOLOGIE

Biologický (a hlavně zoologický průzkum) rybníků na Táborsku. Budeme žít venku v přírodě a pozorovat vodní i jiné ptáky a také, co se hemží ve vodě nebo ukrývá v bahně. Spát budeme pod plachtou přímo v terénu, vařit si budeme na ohni…

KLÍČOVÁ SLOVA: rybníky jižních Čech, komáři, vodní ptáci, poznávačka

 

8             ŘEMESLNÁ DÍLNÁ Přírodní školy

Výroba dřevěného nábytku a dalších zajímavých prvků pro školu. Práce i přespávání ve škole a blízkém okolí, spolupráce s truhlářem, setkání s ostatními na společném dni v Táboře. Skupina už pracuje a je dalším zájemcům uzavřena.

 

9             THE ENGLISCH EXPEDITION

Naše skupinka se bude snažit fungovat co možná nejvíce v angličtině (ale ne jenom a znalost určité úrovně angličtiny není podmínkou!). Budeme se věnovat převážně těmto činnostem:
- vyzkoušíme si komunikaci v angličtině mezi sebou
- vyzkoušíme si, jak pochodíme s angličtinou při komunikaci v obcích, kde se budeme pohybovat
- uděláme mikrovýzkum na téma anglických schopností a dovedností místní populace
- objedeme všechny (nebo téměř) skupiny a vytvoříme s nimi v angličtině nějakou formu reportáže (video, článek, co nás napadne) - všechny skupiny budou muset nějak v aj referovat o svých aktivitách a poznatcích
- cokoliv dalšího, na čem se domluvíme před expedicí a co má co do činění s angličtinou a expedicí :)

KLÍČOVÁ SLOVA: komunikace, rozvoj jazykových dovedností v Aj, putování krajem, setkávání s ostatními skupinami

 

10           SOCIÁLNÍ PRÁCE

Ve spolupráci s nevládní organizací Cheiron (nízkoprahový klub) budeme pracovat s jejich klienty (dětmi, ale možná i dospělými). Rádi bychom s nimi vytvořili nějaký společný projekt (například umělecký, sportovní), ale konkrétní cíle skupiny jsou stále v řešení – budeme vycházet ze zájmů členů skupiny, a hlavně možností Cheironu. Hlavně bychom rádi trávili s dětmi čas a pravděpodobně bychom se zaměřili i na fungování nízkoprahových klubů a jeho problematiky. Případně se na cokoliv můžete doptat, skupina je hodně otevřená novým nápadům.

KLÍČOVÁ SLOVA: vztahy, komunita, komunikace s dětmi i dospělými, nízkoprahový klub

 

11         PRÁČATA

Děti v době husitství a děti v dnešní době. Jaký je zde odkaz i pro současné děti. Jako jeden z výstupů by mohla být dětská kniha s dovednostmi, které tehdejší děti musely mít, návody na výroby tehdejších „hraček“, přiblížení jejich tehdejšího života, komiks a další. Skupinu připravují kamarádi ze školy v Milovicích.

 

KLÍČOVÁ SLOVA: historie, děti, pátrání v muzeu i archivech, psaní a kreslení, hra