Organizace týdne | 13. - 19. května 2019

Dispečer: Jakub N., zást. Andrea

pondělí 13. května

společňák: představení témat expedičních skupin 

2. přestávka - Pikovice

úterý 14. května

UČENÍ VENKU V LETENSKÝCH SADECH

sraz v 7:50 na školním dvoře, s sebou věci podle rozvrhu, DEKU nebo KARIMATKU na sezení, svačinku

Velká přestávka - kapitanát

Po obědě: KLUB

14:30:  výtvarný kroužek

NEBUDE Lenka (poradenské služby psychologické a jiné)

středa 15. května

SPORTY - plavání i bruslení jako obvykle

Celoškolní anglická hra, sraz v 10:00 u Planetária, konec mezi 13 a 14 hodinou ve Stromovce

oběd odhlášen

v rámci hry zapisování se do expedičních skupin

odpoledne možnost zkoušení

15:30 - kroužek na MFF UK

čtvrtek 16. května

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY (zahájení v 7:20 ve škole)

ksí, ný, mí - ředitelské volno, možnost přijít do školy podívat se na maturity, zkoušet se, učit se. 

Pokud nebudete vyloženě pomáhat, nechoďďte dřív než 

pátek 17května

7:00 kroužek Latiny 

Vyučování podle rozvrhu

Ústní maturitní zkoušky - pokračování

odjezd do Pikovic

sobota 18. května

Trampské pikovice

neděle 19. května