Středa 1. 12. 2010

Tuto středu začínáme klasicky plaváním s výjimkou těch studentů, kteří odjíždí do Tábora kvůli hře Brundibár. Po plavání mají třídy program následující:

  • Eta - výuka ve škole - Aj, Čj. Pomůcky: sešity a knihy pro dané předměty.
  • Theta - praktika z fyziky na MFF (Troja). Pomůcky: sešit, potřeby na psaní a kreslení (barvy), volné listy A4 na protokol. Oběd odhlášen, konec okolo 14:00 na fakultě (Troja).
  • Iota - příprava školní knihovny v rámci ZSV a průřezového tématu Člověk a svět práce. Oběd ve škole.