Středa 16. ledna 2013

Ve středu 16. 1. budou všechny třídy kromě Théty začínat plavání na Výstavišti.

Dále budou mít programy ve škole, které budou končit obědem.

  • Lambda: zeměpisný program a hry na rozvoj skupinové práce
  • Kappa: praktika z biologie
  • Ióta: umělecký program 

Théta bude mít přednášku s interaktivním programem na téma "vedení lidí", která začne v 8 hodin ve škole.