Středa 17. dubna 2013

Ve středu 17. 4. budeme všichni začínat plaváním na Výstavišti.

Dále budou mít:

  • studenti Lambdy praktika z chemie kombinovaná s biologickým programem.
  • studenti Kappy dějepisný program.
  • studenti Ióty umělecký program.
  • studenti Théty jazykový program.

Všichni budou končit ve škole obědem.