Středa 2. října 2013

Ve středu 2. 10. začínáme plaváním na Výstavišti. Pouze část Théty a studenti osvobození z plavání budou mít hodinu tělocviku ve škole.

Dále budou mít:

  • studenti Lambdy: program zaměřený na osobnostně- sociální rozvoj.
  • studenti Kappy: umělecký program.
  • studenti Ióty: praktika z chemie.
  • studenti Théty: přednášku o VŠ pro maturanty a potom budou psát testy Scio.

Všichni budou končit ve škole obědem.