Středa 24. října 2012

Ve středu 24. 10. začínáme všichni plaváním na Výstavišti.

Dále budou mít studenti Lambdy praktika z chemie a výtvarný program.

Studenti Kappy fyzikální program částečně ve škole a částečně v Planetáriu. S sebou sešit na fyziku a 50 Kč.

Studenti Ióty fyzikální praktika na MFF UK.

Studenti Théty literárně-estetický program.

Všechny třídy kromě Ióty budou končit ve škole obědem.