Středa 25. 5.

Ve středu je normálně plavání, po jeho skončení má kappa program ve škole zakončené obědem v klasickém čase. Iota navštíví geopark a zakončí mezi 14. a 15. hodinou na Roztylech, oběd odhlášen. Studenti thety absolvují po plavání praktika na MFF UK, konec tamtéž kolem 13:30, oběd odhlášen.