Středa 25.dubna 2012

Ve středu 25.4. budeme standardně začínat plaváním na Výstavišti.

Dále budou mít studenti Lambdy hudební a anglický program ve škole. Během jazykového programu budou studenti pracovat na počítači. Pokud by někdo mohl přinést notebook do školy, budeme rádi.  

Studenti Kappy budou mít program zaměřený na orientaci v Praze. S sebou: psací potřeby a 90 Kč na vstup.

Studenti Ióty budou mít umělecký program ve škole.

A studenti Théty budou mít výchovný program zaměřený na vztahy a rodinný život.

Všechny třídy budou končit obědem ve škole.