Středa 3. dubna 2013

Ve středu 3. 4. budeme všichni začínat plaváním na Výstavišti.

Dále budou mít:

  • Lambda- praktika z biologie a umělecký program
  • Ióta- program spojený s projektem Energetika 2013
  • Théta- biologicko-osobnostní program

Tyto třídy budou končit ve škole obědem.

  • Kappa- praktika na MFF UK. Končit budou mezi jednou a druhou hodinou.