Středa 4. prosince 2013

Ve středu 4. 12. budeme začínat plaváním v bazénu na Výstavišti, část studentů v tělocvičně školy.

Dále budou mít:

  • studenti Lambdy: obhajoby záměrů praktických maturit
  • studenti Kappy: preventivní program v nízkoprahovém středisku Drop In (s sebou: 50 Kč)
  • studenti Ióty: praktika z biologie
  • studenti Théty: studijní program Čj/ Aj

Všichni budou končit ve škole obědem.